Termeni si condiții

Mai jos sunt termenele și condițiile, regăsite în nota de informare, privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, DRAGOMIR ELENA LAURA PFA, operator de date cu caracter personal nr. 37019 prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menţionate în continuare, în scopuri legitime.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace manuale şi automate, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prelucrarea va viza urmatoarele categorii de date: numele si prenumele, numele si prenumele membrilor de familie, sexul, data si locul nasterii, cetatenia, semnatura, date din actele de stare civila, telefon, fax, adresa (domiciliu/ resedinta) , e-mail, profesie, loc de munca, formare profesionala – diplome – studii, date bancare, date de geolocalizare/date de trafic, obisnuinte/ preferinte/ comportament, imagine, voce, limbi cunoscute, date specifice persoanelor juridice (CUI, CIF, Numar inregistrare la Registrul Comertului, date bancare) alaturi de datele cu caracter special - codul numeric personal , seria si numarul actului de identitate, doar cu respectarea dispozitiilor art.8 din Legea nr. 677/2001, modificata si completata si ale Deciziei presedintelui A.N.S.P.D.C.P. nr. 132/2011.

1. Principii ale prelucrarii datelor cu caracter personal

Notificarea: Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in intemeiul si in conformitate cu prevederile legale.

Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate.

Confidentialitatea: Numai operatorul DRAGOMIR ELENA LAURA PFA poate prelucra date cu caracter personal.

Consimtamantul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate in Legea 677/2001, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimţamantul in mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;

Informarea: Informarea persoanelor se face de catre operatorul care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;

Stocarea: Datele cu caracter personal nu se stocheaza pentru o perioada mai lunga decat este necesar pentru realizarea scopurilor in care au fost colectate;

Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale , precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata, pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;

Securitatea: Masurile tehnice si organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat (accesul la bazele de date se face pe baza de parola si drepturi de acces). Posibilitatea de alterare a datelor este protejata prin firewall monitorizat de catre DRAGOMIR ELENA-LAURA PFA, precum si de solutii antivirus actualizate permanent sau se utilizeaza calculatoare/PC-uri cu sisteme de securitate integrate.

 

2. Drepturile persoanelor vizate (reglementate de Legea 677/2001)

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, persoanele inregistrate, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:

Dreptul la informare (art. 12) - dreptul de a obtine de la DRAGOMIR ELENA-LAURA PFA, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate de DRAGOMIR ELENA-LAURA PFA;

Dreptul de acces la date cu caracter personal (art. 13) - dreptul de a obtine de la DRAGOMIR ELENA-LAURA PFA, la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001 , in special a datelor incomplete sau inexacte;

Dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal (art. 14) - dreptul de a obtine de la DRAGOMIR ELENA-LAURA PFA, la cerere si in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001;

Dreptul de opozitie (art.15) - dreptul de a se opune in orice moment , din motive intemeiate si legitime, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17)

Dreptul de a se adresa justitiei (art.18) - dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost incalcate.

Orice informatie furnizata de catre dumneavoastra va fi considerata si va reprezenta consimtamantul dumneavoastra expres ca datele dumneavoastra personale sa fie folosite de DRAGOMIR ELENA-LAURA PFA in conformitate cu scopurile mentionate mai jos.

Daca doriti ca datele dumneavoastra personale sa fie actualizate sau scoase din baza de date , ori aveti intrebari legate de confidentialitatea datelor, va rugam sa efectuati o solicitare oricand, utilizand datele de contact existente pe site (www.rubicle.ro respectiv la email rubicle@yahoo.ro sau la telefon 0762.096.666)

Daca nu doriti ca datele dumneavoastra sa fie colectate, va rugam sa nu ni le furnizati.

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 persoana vizata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/ si instantelor de judecata.

Datele personale sunt prelucrate in scopul:

- reclama, marketing si publicitate;

- educatie si cultura;

- analize statistice corelate cu serviciile de formare profesionala prestate si cu nevoile de formare identificate;

- prestarii de servicii de comunicatii electronice (ex: webinarii)

- organizarea de cursuri de formare profesionala si training-uri si prin platforma on-line

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, DRAGOMIR ELENA LAURA PFA are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Datele sunt colectate exclusiv cu acordul persoanelor vizate.

Orice persoană are dreptul de a refuza transmiterea datelor, ceea ce duce la suspendarea serviciilor oferite de către DRAGOMIR ELENA LAURA PFA persoanei în cauză.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate, în condiții de siguranță și cu acordul persoanei vizate catre:

- reprezentantii legali ai persoanei vizate;

- persoana vizata;

- partenerii contractuali ai operatorului;

- autoritati publice centrale/ locale;

- institutii de invatamant si educatie;

- societati bancare;

- agentii de colectare a debitelor/ recuperare a creantelor;

- mass-media;

- angajatorul/ potentialul angajator al persoanei vizate.

Operatorul va mentiona pe orice act prin care datele sunt colectate, stocate sau dezvaluite numarul de inregistrare atribuit de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si anume nr. 37019.

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de DRAGOMIR ELENA LAURA PFA, cu marca inregistrata RUBICLE, training outside the cubicle?

DA □NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la rubicle@yahoo.ro.

Dacă oricare parte din Datele Personale sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.